Milieumanagement, MVO en voedselveiligheid

Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001
Als u binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem wilt invoeren, is het aanvankelijk moeilijk te overzien wat daar allemaal bij komt kijken. Wat voor bruikbare maatregelen heeft u al getroffen? Aan welke milieuaspecten moet u aandacht besteden? Welke wet- en regelgeving moet u naleven en hoe communiceert u met de rest van de organisatie? Als de overheid overgaat op duurzaam inkopen hebben bedrijven die aan deze overheid leveren čn een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 bezitten dus een pluspunt! Bureau Jalink kan dit samen met u vormgeven.
 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) volgens ISO 26000
De doelstelling van deze internationale richtlijn is het ondersteunen van organisaties bij de invoering van MVO. Wij ondersteunen u om deze denkwijze in de dagelijkse praktijk te verankeren. Wat MVO betekent voor het beleid van uw organisatie, gedragscodes, inkoop en bestaande diensten, producten, processen en systemen. Hoe betrekt u belanghebbenden  en waar moet u op letten bij communicatie en rapportage? Welke MVO-onderwerpen zijn relevant voor uw organisatie? Bureau Jalink kan u ondersteunen om MVO te implementeren in huidige managementsystemen.
 
 
Voedselveiligheid
HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.
Bedrijven die zich bezighouden met bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Het systeem geeft dus zekerheid dat het voortbrengingsproces van voedingsmiddelen beheerst wordt.

Redenen om het HACCP-systeem in te voeren kunnen zijn:

  • productveiligheid, o.a. i.v.m. aansprakelijkheid
  • uit concurrentieoverwegingen
  • kostenbesparing door preventie
  • klachtenreductie
  • voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving
  • klantenbinding