Referenties

Op verzoek sturen wij u een overzicht met referenties toe.

De werkzaamheden die Bureau Jalink voor haar relaties
verricht zijn o.a. het opzetten en bijhouden van:

  •  INK-managementmodel (Keurmerk Transport)

  •  Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001: 2015)

  •  Milieumanagementsysteem (ISO 14001: 2015)

  •  Voedselveiligheid (HACCP)

  •  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000)


Daarnaast verzorgen wij:

  •  Afnemen van interne audits

  •  Opstellen van de verplichte directiebeoordeling

  •  Houden van klant- en medewerkerstevredenheidsenquêtes